Rok założenia 1979. Zakład powstał

na bazie istniejącego już wapiennika

z czasów międzywojennych.


Do 1990 roku zakład zajmował się

produkcją wapna budowlanego ze skały

miejscowej (cementy romańskie).


Od 1991 roku na bazie surowca

Kamieniołom Brusno (znajdujący się

w gminie Horyniec, teren Roztoczańskiego Parka Krajobrazowego).


Na bazie tego surowca produkowane jest wapno węglanowe, nadające się do stosowania w gospodarstwach ekologicznych, zarejestrowane pod nr NE 66/2006.


Wapno nawozowe węglanowe z

produkcji podstawowej: CaO 50%,

symbol 04.


Dopuszczenie do stosowanie i atesty

(opinia) - IUNG Puławy. Stosowane

w rolnictwie bez ograniczeń.


                                                                       

Miejsce złoża: Brusno k/Horyńca

Pochodzenie złoża: trzeciorzęd mioceński.
 
Wapiennik - węgierka

                |   Forma prawna: osoba fizyczna    |   NIP 792-000-07-23   |   Konto: 70909600042001001270840001   |  


|   Nr koncesji na wydobycie: 3/95   |